Trung Tâm Ứng Dụng Quản Trị Doanh Nghiệp
Loading...

  GIỚI THIỆU

  Thành Lập và phát triển

  Trung Tâm Ứng Dụng Quản Trị Doanh Nghiệp được thành lập năm 2006. Được xem là một trong những cơ quan tiên phong trong ngành đưa các hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống ISO phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc Tế tại Việt Nam những năm 1999. Tiền thân là Trung tâm đào tạo (AMIT)- Phòng quản lý chất lượng FIDECO (Fides) 

  Trung Tâm AMC trực thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh quản lý bắt đầu từ năm 2016. 

  Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng  như ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 22000:2018, ISO 13485:2016 với vai trò như bên thứ 3 (đánh giá chứng nhận), đánh giá hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội FOL, FLA, LOL (HSE & Labor) cho nhãn hàng Nike tư vấn, đào tạo thiết lập và vận hành hệ thống quản lý phù hợp với hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.

  Với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đánh giá và tư vấn hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

  Trung tâm AMC với trình độ chuyên môn nhiều năm trong hoạt động đánh giá hệ thống, đưa ra các giải pháp liên tục cải tiến hệ thống trong doanh nghiệp. Chúng tôi hợp tác với các đối tác uy tín ở nước ngoài như ALGI (USA), URS (UK) và UQSR (India) để thực hiện các hoạt động đánh giá chính thức.