Đánh giá chứng nhận- UQSR
Loading...

  Đánh giá chứng nhận- UQSR

  UQSR là tổ chức đánh giá chứng nhận chuyên nghiệp có trụ sở tại Ấn Độ (India) các hệ thống quản lý ISO phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và được EGAC (Egypt) và IAF công nhận toàn cầu. (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 22000; ISO 45001:2018; ISO 50001:2018,...)

   

  • Chia sẻ qua viber bài: Đánh giá chứng nhận- UQSR
  • Chia sẻ qua reddit bài:Đánh giá chứng nhận- UQSR

  dịch vụ liên quan

  Đánh giá chứng nhận- URS

  URS là tổ chức đánh giá chứng nhận chuyên nghiệp các hệ thống quản lý ISO phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và được UKAS (UK) và IAF công nhận toàn cầu. (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 22000; ISO 45001:2018; ISO 50001:2018,...)

  Đánh giá chứng nhận

  Chúng tôi cũng mở rộng dịch vụ. Tham gia vào việc xây dựng vận chuyển VLXD cho các Doanh nghiệp, công trình