Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

Tư vấn ISO

Tư vấn ISO

Các câu hỏi đáp về ISO 9000

1. ISO là gì ? 
ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá có tên đầy đủ theo tiếng anh là: The International Organization for Standardization, được thành lập vào năm 1946 tại Luân Đôn và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/02/1947. Nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin... trụ sở chính ở GENERVA (Thuỵ Sĩ. )


2. ISO 9000 là gì ? 
Là một bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức ISO. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 gồm 04 tiêu chuẩn chính:
- ISO 9000:2000 Cơ sở và từ vựng
- ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu
- ISO 9004:2000 Cung cấp hướng dẫn cải tiến
- ISO 19011:2002 Hướng dẫn đánh giá

3. Việc áp dụng ISO 9001 có liên quan đến chất lượng sản phẩm không ?
Khái niệm "chất lượng" trong hệ thống quản lý chất lượng rất rộng bao trùm cả đặc tính kỹ thuật sản phẩm tới những dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Vì vậy việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp cho sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng được ổn định hơn.
4. Đối tượng áp dụng ISO 9000? 
Tất cả mọi loại hình tổ chức, quy mô tổ chức không phân biệt vị trí địa lý, điều kiện văn hoá và xã hội
5. Tại sao áp dụng ISO 9000? 


Việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp:
- Tạo lợi thế cạnh tranh
- Tạo sự tin tưởng của khách hàng
- Quản lý hiệu quả, giảm tỷ lệ hư hỏng, giảm chi phí sản xuất
- Tăng năng suất
- Ra quyết định khoa học hơn...
6. Các yêu cầu chính của iso 9001:2000? 
ISO 9001:2000 gồm 4 yêu cầu chính
- Yêu cầu về trách nhiệm lãnh đạo
- yêu cầu về quản lý nguồn lực
- Yêu cầu tạo sản phẩm
- Yêu cầu phân tích đo lường, cải tiến.
7. Điều kiện áp dụng ISO 9000?

+84. 945470692
AMC