Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

ISO/ TS 16949: 2016

ISO 16949:2016

Tổ chức ISO

ISO là tổ chức quốc tế độc lập và phi chính phủ, hiện có 163 thành viên là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia. Thông qua các thành viên của mình, ISO tập hợp các chuyên gia để chia sẻ kiến thức và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến thị trường một cách tự nguyện và trên cơ sở đồng thuận. Các tiêu chuẩn này sẽ hỗ trợ việc đổi mới và cung cấp các giải pháp cho các thách đố toàn cầu về nhiều phương diện, trong đó có yêu cầu về chất lượng sản phẩm và dịch vụ xe hơi.

Tiêu chuẩn ISO 16949:2016

Là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng  ngành sản xuất ô tô. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn dùng để chứng nhận.

Tiêu chuẩn ISO 16949:2015 có thể áp dụng cho các địa điểm cụ thể sản xuất phụ tùng ô tô của một tổ chức/công ty.

Các phiên bản ISO 16949

-  ISO/TS 16949:2009: Là phiên bản có nội dung diễn giải từ ISO 9001:2008.

-  ISO 16949:2016 có hiệu lực từ tháng 10 năm 2016 được cải tiến từ một phiên bản trước đó và có cấu trúc tương thích với ISO 9001:2015.

Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 16949:2016

  • Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ngành ô tô theo tiêu chuầu ISO 16949  là phương tiện để doanh nghiệp chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm có chất lượng ổn  định và khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng ngày một cao hơn. Tức là, làm tăng khả năng giải trình, tăng tính minh bạch và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 16949  là phương tiện để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kỳ vọng. Mục tiêu đó có thể là doanh số, chi phí, năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh, sự tin cậy của khách hàng, sự thỏa mãn của khách hàng... Tức là, giúp cho doanh nghiệp thành công hơn.
  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 16949  còn là một trong những phương tiện giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hoặc phát triển kinh tế (sản phẩm/dịch vụ ngành xe hơi có chất lượng) một cách cân đối và hài hòa dưới áp lực của các tác động môi trường và xã hội. Tức là, giúp doanh nghiệp tồn tại lâu hơn.  

 

+84. 945470692
AMC