Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

ISO 22000: 2005

ISO 22000:2005

Tổ chức ISO

ISO là tổ chức quốc tế độc lập và phi chính phủ, hiện có 163 thành viên là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia. Thông qua các thành viên của mình, ISO tập hợp các chuyên gia để chia sẻ kiến thức và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến thị trường một cách tự nguyện và trên cơ sở đồng thuận. Các tiêu chuẩn này sẽ hỗ trợ việc đổi mới và cung cấp các giải pháp cho các thách đố toàn cầu về nhiều phương diện trong đó có an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn 22000:2005

Là một tiêu chuẩn phổ biến nhất trong các tiêu chuẩn thuộc bộ ISO 22000. Tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chí đối với một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và là tiêu chuẩn dùng để chứng nhận.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 có thể áp dụng cho an toàn thực phẩm bị ảnh hưởng bởi các nguy cơ đồng hành với các quá trình hoạt động không phụ thuộc qui mô, loại hình và tính chất  của tổ chức đó.

Các phiên bản 22000

Trước khi ban hành ISO 22000:2005, Tổ chức ISO ban hành tiêu chuẩn ISO 15161:2001 để hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2000 vào ngành công nghiệp thực phẩm và nước uống.

Trong thực tế, ngay từ khi mới ban hành ISO 9001, các doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm và nước uống thường áp dụng ISO 9001 và HACCP cùng lúc. 

Năm 2005, Tổ chức ISO ban hành tiêu chuẩn ISO 22000:2005 áp dụng riêng cho ngành công nghiệp thực phẩm và nước uống.

ISO 22000:2005 được xem là tiêu chuẩn tổng hợp ISO 9001 và HACCP/GMP nhưng phạm vi có phần giới hạn hơn vì tập trung vào an toàn thực phẩm, các yêu cầu về chất lượng và các hoạt động kinh tế như mua, bán và thiết kế...không được nêu ra.

ISO 22000:2005 là phiên bản đầu tiên nên sự cải tiến chính là sự thống nhất các yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO 9001 và các nguyên tắc HACCP/GMP và nâng các nguyên tắc và hướng dẫn trong ISO 15161:2001 và các nguyên tắc HACCP/GMP lên thành các yêu cầu.

Năm 2016, ISO 22000:2005 đang được xem xét và sẽ soát xét lại để thay đổi bố cục và bổ sung các yêu cầu để tiêu chuẩn này tương thích với các tiêu chuẩn quản lý hệ thống khác.

Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng ISO 22000:2005

  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 là phương tiện để doanh nghiệp kiểm soát và đảm bảo an toàn thực phẩm, không để thực phẩm làm hại người tiêu dùng và giải trình được việc kiểm soát thỏa đáng quá trình làm ra thực phẩm. Tức là, làm tăng khả năng giải trình, tăng tính minh bạch và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 là phương tiện để doanh nghiệp giảm thiểu và loại bỏ các nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, kiểm soát được rủi ro... Tức là, giúp cho doanh nghiệp thành công hơn.
  • Hệ thống quản lý môi trường ISO 22000:2005 còn là một trong những phương tiện giúp doanh nghiệp phát triển kinh tế (tạo ra thực phẩm an toàn) bền vững hoặc cân đối và hài hòa giữa các mục tiêu xã hội và mục tiêu bảo vệ môi trường. Tức là, giúp doanh nghiệp tồn tại lâu hơn.  

 

+84. 945470692
AMC