Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

SỨ MỆNH

Sứ mệnh

Chúng tôi cung cấp cho thị trường các giải pháp về kỹ thuật, tổ chức và hành vi thuộc lĩnh vực quản lý như là chẩn đoán, đào tạo, đánh giá và chứng nhận để giúp doanh nghiệp dự báo và phòng ngừa rủi ro, tăng năng suất và giảm chi phí.

+84. 945470692
AMC