Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

LỊCH SỬ

Lịch sử

Trung tâm AMC do TS. Phạm Thanh Bình thành lập từ năm 2006 trên cơ sở phát triển từ văn phòng tư vấn được thành lập vào năm 1998 trước đó.

Trung tâm AMC là tên viết tắt của Trung tâm Ứng dụng Quản trị Doanh nghiệp theo giấy phép số 136/ĐK-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (đăng ký lần đầu ngày 5 tháng 6 năm 2006 và đăng ký lần 3 ngày 14 tháng 3 năm 2016). 

+84. 945470692
AMC