Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

Giới thiệu

KHÓA ĐÀO TÀO QMS

KHÓA ĐÀO TÀO QMS

KHÓA HỌC ĐƯỢC TỔ CHỨC IRCA CÔNG NHẬN Năng lực của chuyên gia đánh giá trưởng là cực kỳ quan trọng đối với thành tích của nhóm đánh giá và thành công của hệ thống quản lý. Đặc biệt, tiêu chuẩn ISO 9001 đang trong giai đoạn chuyển sang phiên bản mới 2015. Một khóa học tổng hợp trong 5 ngày về chuyển đổi công nghệ để bảo đảm chuyên gia đánh giá trưởng thông suốt vai trò và thu hoạch được các kỹ năng cần để thực hiện cuộc đánh giá một cách có hiệu lực theo tiêu chuẩn mới. Khóa học được đăng ký với ban quản trị IQA – IRCA (International Register of Certified Auditors) và đáp ứng các yêu cầu đào tạo cho những người muốn đăng ký Chuyên gia đánh giá trưởng theo chương trình của tổ chức này. Học viên nào hoàn tất khóa học sẽ được cấp chứng nhận chuyên gia đánh giá trưởng do IRCA chứng thực. AI CẦN THAM DỰ KHÓA HỌC? • Những người chuyên nghiệp làm việc trong ngành chất lượng có kinh nghiệm về ứng dụng và đánh giá các hệ thống quản lý chất lượng • Thành viên của ban lãnh đạo công ty là người chịu trách nhiệm chương trình đánh giá và cải tiến DOANH NGHIỆP CÓ LỢI ÍCH GÌ CỬ NGƯỜI THAM GIA KHÓA HỌC? Đối với các học viên đượ công ty cử đi học: • Thu hoạch được kiến thức về các hệ thống quản lý để thực hiện các cuộc đánh giá tại công ty một cách hiệu lực • Có thể thực hiện các cuộc đánh giá bên thứ hai (đánh giá các nhà cung ứng hay thầu phụ của công ty) HỌC VIÊN CÓ LỢI GÌ KHI THAM GIA KHÓA HỌC? Bên cạnh các lợi ích trên, học viên tự ghi danh học còn có các lợi ích khác như: • Có thể làm việc tại các tổ chứng chứng nhận hay làm cộng tác viên với Trung Tâm AMC • Được hỗ trợ khi làm thủ tục đăng ký Chuyên gia đánh giá trưởng với IRCA MỤC TIÊU Khóa học tập trung vào các mục tiêu sau đây: • Mô tả mục đích của hệ thống quản lý chất lượng và giải thích các nguyên tắc quản lý chất lượng • Giải thích nội dung và mối quan hệ của các tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 và ISO 19011 • Diễn giải các yêu cầu trong ISO 9001 trong bối cảnh đánh giá • Mô tả vai trò và trách nhiệm của chuyên gia đánh giá và chuyên gia đánh giá trưởng • Họach định và thực hiện đánh giá theo ISO 19011 • Thu thập các chứng cứ khách quan thông qua phỏng vấn, quan sát, chọn mẫu và ghi chép • Phân tích và diễn giải thông tin nhằm xác định tính phù hợp với các yêu cầu • Báo cáo đánh giá, gồm việc viết các báo cáo không phù hợp hàm chứa giá trị tăng thêm, dựa trên sự kiện và có hiệu lực • Thực hiện các hoạt động theo dõi sau đánh giá, gồm việc đánh giá tính hiệu lực của các hành động khắc phục NỘI DUNG KHÓA HỌC • Các nguyên tắc quản lý chất lượng • Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015), ISO 19011 và các mặt của quá trình • Mục đích của việc viết tài liệu, gồm sổ tay chất lượng, thủ tục và hồ sơ • Các hình thức đánh giá • Hoạch định các cuộc đánh giá , gồm lập biểu kiểm tra • Thực hiện các cuộc đánh giá, gồm họp mở đầu và họp kết thúc • Viết các báo cáo không phù hợp • Báo cáo các phát hiện khác, gồm các cơ hợi cải tiến • Hành động khắc phục • Đánh giá sự tham gia liên tục của học viên • Để trở thành một chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng 2015 theo chương trình IRCA THỜI GIAN KHÓA HỌC Khóa học được tổ chức trong 5 ngày không kể thời gian kiểm tra (2 giờ) ĐỊA ĐIỂM Lầu 4, The Prince Residence Tower. 17-21 Nguyễn Văn Trỗi, Ph. 12, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM GIẢNG VIÊN Ts. Phạm Thanh Bình NGÔN NGỮ Tiếng Anh được sử dụng cho tài liệu và bài kiểm tra cuối khóa (chỉ thông dịch tiếng Việt đối với các nội dung phức tạp) KIẾN THỨC CẦN CÓ Điện kiện cần khi tham gia khóa học: - Học viên cần có kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và một số kiến thức về đánh giá hệ thống chất lượng, hoặc - Học viên cần tham gia các kháo đào tạo căn bản như Nhận thức chất lượng, soạn thảo văn bản và tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Lưu ý: Nếu không đáp ứng các điều kiện cần trước khi tham gia khóa học, học viên có thể không đạt kết quả học tập. Theo lưu ý của IRCA, khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng không bao gồm các nội dung nhằm cung cấp các điều kiện cần như đã nêu ở trên. CHỨNG NHẬN Nếu học viên (1) được đánh giá thỏa đàng về sự tham gia liên tục khóa học và (2) đạt bài kiểm tra viết sẽ được cấp chứng nhận theo chương trình được IRCA công nhận. Nếu không, học viên được TT AMC cấp chứng nhận Tham dự khóa đào tạo ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN Muốn hoàn tất thành công khóa học, mỗi học viên phải thỏa mãn cả hai yếu tố đánh giá độc lập sau đây:  Được giảng viên đánh giá tham gia khóa học liên tục và đạt được các mục tiêu học tập như đã nêu ở trên  Làm bài thi viết để để kiểm tra khả năng áp dụng các nguyên tắc đánh giá và thực hành các yêu cầu của ISO 9001:2015 THỜI BIỂU: Khóa học sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2/2017, TT. AMC sẽ gửi lịch biểu khóa học sau khi học viên đăng ký và thanh toán học phí. CHI PHÍ 11,000,000 VND/ an attendant (excluded 5% VAT). Discount on the course fee for a company’s multiple registration is as follows : - For the attendant number 2 : 5% discount - For the attendants number 3 - 4 : 10% discount - For the attendants number 5 and more : 15% discount The fees will cover expenses for providing course notes, lunch and tea. Ghi chú: TT. AMC chuyển trả phần lớn học phí cho đối tác đào tạo ngay khi nhận được từ học viên nên học phí sẽ không được hoàn trả lại nếu học viên thay đổi quyết định tham dự khóa học. Học viên chỉ có thể tham dự một khóa học khác thay cho khóa học này. Thời hiệu của biện pháp thay thế này là một năm kể từ ngày ghi trên phiếu thanh toán. Tuy nhiên, TT AMC bảo lưu quyền được chủ động quyết định về tổ chức khóa học trong tương lai. Hình thức thanh toán: Học viên có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng: Trung Tâm Ứng Dụng Quản Trị Doanh Nghiệp Tài khoản số 19302189 tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Á Châu (ACB), Chi nhành Sài Gòn. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC Trung Tâm Ứng Dụng Quản Trị Doanh Nghiệp (AMC) Lầu 4, Tòa nhà The Prince Residence 17-21 Nguyễn Văn Trỗi, Ph. 12, Q. Phú Nhuận, HCMC Hợp tác với SBS - Head Office in Australia Web: www.sbsaustralasia.com Đển biết thêm thông tin và đăng ký học, vui lòng liên hệ: Ms. Na: 0945 470692 Phone :39950668 Fax :39950669 Email :amc@amc-vn.com Web Site :www.amc-vn.com;

1 2 »
+84. 945470692
AMC