Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

TƯ VẤN ISO

Dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn quản lý

Khảo sát ban đầu:
-    Khảo sát ban đầu để thiết lập hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế
-    Khảo sát để chuẩn đoán các vấn đề trước khi tiến hành cải tiến/ cơ cấu lại các hoạt động doanh nghiệp.
Hướng dẫn:
-    Thiết lập, ứng dụng và duy trì hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, SRM (SA 8000), ISO 27001…)
-    Ứng dụng các phương pháp và mô hình quản lý Quy tắc 5S, Kaizen, 6 sigma…
-    Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ, khảo sát ý kiến khách hàng, thẩm tra & đánh giá nhà cung ứng.
Cải tiến:
-    Nâng cao năng suất.
-    Giảm chi phí.
-    Giải quyết vấn đề một cách hiệu quả

Danh sách khách hàng tiêu biểu

Danh sách các khách hàng tiêu biểu sử dụng các dịch vụ tư vấn iso tại Trung Tâm Ứng Dụng Quản trị Doanh Nghiệp AMC (9002:1994, tư vấn iso 9000:1994, tư vấn iso 9001:2000 ....)

                            

                            

Thống kê khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn iso và các tiêu chuẩn quản lý tại AMC

Thống kê khách hàng sử dụng các dịch vụ các dịch vụ tư vấn iso  tại Trung Tâm Ứng Dụng Quản trị Doanh Nghiệp AMC 

                                        

                                       

                                        

                                        

                                        

                                       

                                        

                                        

+84. 945470692
AMC