Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN

 

Các dịch vụ đào tạo iso và các tiêu chuẩn quản lý

Chính sách đào tạo
Các khóa đào tạo trên được đào tạo tại địa điểm của khách hàng hoặc tập trung tạo TT. AMC.
1.    Đối với các khóa đào tạo tại địa điểm khách hàng:
    -    Số lượng học viên từ 10 trở lên và không quá 20 cho mỗi khóa học. Nếu số lượng học viên từ 21 trở lên thì chi phí được tính thêm.
    -    Chi phí di chuyển và cư trú cho giảng viên được tính thêm nếu khách hàng ở cách xa thành phố Hồ Chí Minh trên 30km.
    -    Đơn vị đào tạo chỉ cung cấp 1 bản chính tài liệu, khách hàng photo để phát cho học viên.
2.    Đối với các khóa đào tạo tập trung tại TT.AMC:
    -    Số lượng học viên từ 10 trở lên và không quá 25 cho mỗi khóa học. Học phí tính trên học viên.
    -    Đơn vị đào tạo cung cấp tài liệu.
3.    Các học viên được TT. AMC cấp chứng nhận nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về thời lượng tham dự lớp học, tích cực tham gia hoạt động lớp học, kết quả kiểm tra cuối khóa.
 

+84. 945470692
AMC