Menu
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
  • Social footer
Hotline: +84. 945470692

Đào tạo ISO

Đào tạo ISO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO

 Thời lượng đào tạo: 3 ngày

Thời gian

Nội dung đào tạo

Hoạt động lớp học

Ngày 1

Giới thiệu và tổng quan về đại diện lãnh đạo

 

08:30-09:00

Tổ chức lớp học

Giới thiệu

09:00-10:00

Giới thiệu

Tình hình thực hiện và duy trì các hệ thống quản lý và vai trò đại diện lãnh đạo tại các doanh nghiệp hiện nay.

Trình bày và thảo luận.

10:00-10:15

Nghỉ giải lao

 

10:15-12:00

Tổng quan về đại diện lãnh đạo

Các tính cách và kỹ năng cần có của một đại diện lãnh đạo   

Thảo luận.

12:00-13:00

Nghỉ trưa

 

13:00-15:00

Tổng quan về đại diện lãnh đạo (tt)

Các yêu cầu đối với đại diện lãnh đạo theo các tiêu chuẩn hệ thống quản lý đang được áp dụng phổ biến tại doanh nghiệp

Trình bày và thảo luận.

15:00-15:15

Nghỉ giải lao

 

15:15-16:30

Thực hiện vai trò đại diện lãnh đạo

-  Chiến thuật và chiến lược để thực hành thành công vai trò ĐDLĐ.

-  ĐDLĐ là người hình thành phong cách lãnh đạo cho cả doanh nghiệp.

Giải quyết tình huống.

Ngày 2

Các kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ đại diện lãnh đạo

 

08:30-10:00

Kỹ năng và kinh nghiệm quản lý tài liệu và thông tin

Trình bày và thảo luận.

Giải quyết tình huống.

10:00-10:15

Nghỉ giải lao.

 

10:15-12:00

Kỹ năng và kinh nghiệm quản lý tài liệu và thông tin (tt)

Thảo luận và thực hành

Giải quyết tình huống.

12:00-13:00

Nghỉ trưa

 

13:00-15:00

Kỹ năng và kinh nghiệm quản lý con người

Thảo luận và thực hành

Giải quyết tình huống.

15:00-15:15

Nghỉ giải lao.

 

15:15-16:30

Kỹ năng và kinh nghiệm quản lý nguồn lực khác

Thảo luận và thực hành

Giải quyết tình huống.

Ngày 3

Các kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ đại diện lãnh đạo (tt) và tổng kết.

 

08:30-10:00

Các kỹ thuật thống kê và phương pháp ứng dụng cần thiết đẩ thực hiện công việc của ĐDLĐ

Thảo luận và thực hành

 

10:00-10:15

Nghỉ giải lao

 

10:15-12:00

Kỹ năng và kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp

Thảo luận và thực hành

Giải quyết tình huống

12:00-13:00

Nghỉ trưa

 

13:00-15:00

Tự rèn luyện để trở thành một ĐDLĐ thành công

Thảo luận

15:00-15:15

Nghỉ giải lao

 

15:15-16:30

Tổng kết cuối khóa và làm bài thu hoạch

 

Trung Tâm AMC

 

+84. 945470692
AMC